Concurs de punts de llibreCom a homenatge als poetes Joan Maragall i Màrius Torres, crearem punts de llibre en els que hi hagi una il·lustració i un text, ja sigui un petit fragment o versos de l'obra d'aquests escriptors.BASES:

1.-  El format màxim de les obres serà de 210x55 mm, hauran de ser inèdites i individuals i portaran un pseudònim al peu del punt.


2.- La tècnica serà de lliure elecció.

3.- Les obres s'hauran de presentar acompanyades d'un sobre petit, a la part exterior d'aquest sobre hi ha de constar:
a) El pseudònim amb el qual es concursa
b) El grup d'ESO o BTX. al qual pertany.

Dins del sobre, en un paper, hi ha de constar el pseudònim, el veritable nom i cognoms de l'autor/a i el curs.

4.- Cada concursant podrà presentar tantes obres com vulgui.
5.- Les obres amb els sobres es podran presentar a L'AULA DE DIBUIX fins el dia 8 d'abril. No es retornaran els originals.

6.- Els premis es lliuraran durant la celebració de la Diada de Sant Jordi

Ànim i sort a tothom!

Back to Top